MÔN QUY

Môn quy

MÔN QUY VÕ PHÁI NỘI GIA VÕ ĐẠO VIỆT NAM

Thông qua Ban cố vấn, kể từ 09/3/2012, Logo của võ phái được điều chỉnh như trên. Kính báo.

06  ĐIỀU TÂM NIỆM

                                                1. Chánh tâm
                                                2. Hiếu thuận
                                                3. Võ chuyên
                                                4. Thấm nhuần "nhân - quả"
                                                5. Khiêm cung
                                                6. Y dồi
I. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
    1.  Trung thực - Lễ phép - Tôn Sư trọng Đạo.
    2.   Rèn luyện:  Sức khoẻ  - Võ Thuật  -  Võ Y  -  Võ Đức  -  Võ Trí  - Võ Dũng.      3.   Giữ Tín, Nhân ái, Khoan dung, Cẩn trọng, Khiêm tốn, Cẩn mật yếu lý.        
          "Thắng không kiêu, bại không nản".
     4.  Dưỡng tâm chánh nghĩa, tinh thần thượng võ.
          Rèn nghệ thuật, khả năng ngoại giao.
     5.  Không vi phạm pháp luật; Không vi phạm môn quy.
II. HỒ SƠ NHẬP HỌC:          
- Đơn xin học (nhận tại cơ sở đào tạo), Giấy chứng nhận sức khoẻ, 02 ảnh 4x6cm, Sơ yếu lý lịch (có chứng thực của Chính quyền địa phương).
  . Đối với môn sinh dưới 19 tuổi, Đơn xin học phải có ý kiến chấp thuận của Phụ huynh học sinh.
  . Đối với môn sinh trên 19 tuổi, Đơn xin học do môn sinh tự chịu trách nhiệm bản thân.
 
III. ĐỒNG PHỤC:    Trang phục theo quy định của võ phái 
Võ phục mầu đen, áo cổ bâu, nút khuy, quần không gôm ống; bảng tên (ngực phải); 
Phù hiệu Võ Cổ truyền Việt Nam (ngực trái); 
Phù hiệu NỘI GIA VÕ ĐẠO VIỆT NAM (vai trái) của áo,
Đai thắt nơ (phải/nữ, trái/nam).
 
IV. XIN NGHỈ:
    - Võ sinh xin nghỉ phải được sự đồng ý của Chưởng môn và/hoặc Võ sư, Huấn luyện viên (có đơn xin phép).
    -  Đối với võ sinh dưới 16 tuổi, trường hợp bất khả kháng, có thể thông qua đơn hoặc điện thoại xin phép của phụ huynh. 
V. KỶ LUẬT:  
    Võ sinh vi phạm nội quy võ phái, sẽ có các hình thức xử lý nội bộ và khi cần thiết sẽ thông báo trên website nội bộ, gồm:
        a. Nhắc nhở
        b. Cảnh cáo
        c. Khai trừ có thời hạn
        d. Khai trừ vĩnh viễn.
 
Trên đây là hình thức thi hành kỷ luật đối với các môn sinh có vi phạm môn quy, vi phạm pháp luật (tuỳ mức độ vi phạm);
Thật sự, để đảm bảo sự nghiêm minh của võ phái: Không gì tốt bằng kỷ luật do chính võ sinh chấp hành trên tinh thần tự giác-tự nguyện.

VI. SỰ LIÊN LẠC:                http://noigiavodaovietnam.com,   
                                        E-mail:  chuongpd2001@yahoo.com 0933 996 339.  
                                       Cell phone:  Các số điện thoại của Võ sư, Huấn luyện viên.
     - Và/hoặc Thư của Chưởng môn gửi đến quý vị Phụ huynh võ sinh do võ sinh mang về trình với Phụ huynh
       (thường là thư đầu và cuối khóa học; Và/hoặc điện thoại liên lạc).

VII. ĐAI, ĐẲNG CẤP:
1. Đai và mầu đai:
      - Đai bằng loại vải mềm có bề rộng từ 6cm-8cm, có thêu dòng chữ “NỘI GIA VÕ ĐẠO VIỆT NAM”.
      - Mầu đai được chia 5 mầu theo đẳng cấp và xếp thứ tự từ thấp đến cao như sau:
   a.  Đai đen (Hắc đai)
   b.  Đai xanh (Thanh đai)
   c.  Đai đỏ (Hồng đai)
   d.  Đai vàng (Hoàng đai)
   e.  Đai trắng (Bạch đai)
2. Đẳng cấp:
        Võ phái NGVĐVN chia chương trình huấn luyện gồm 18 cấp, 6 bậc:
1. Học viên: Cấp 01-08.
2. Hướng dẫn viên: Cấp 09-11.
3. Huấn luyện viên sơ cấp: Cấp 12-14.
4. Huấn luyện viên trung cấp: Cấp 15-16, tuổi từ 20 trở lên.
5. Huấn luyện viên cao cấp: Cấp 17, tuổi từ 26 trở lên.
6. Võ sư: Cấp 18, tuổi 27 trở lên.

  
Bậc học
Cấp
Mầu đai
Thời gian chuyển cấp
Ghi chú
Học viên
1
Đai đen
72 giờ

3 tháng/ 1 cấp
2
Đai đen 1 vạch xanh
72 giờ
3
Đai đen 2 vạch xanh
72 giờ
4
Đai đen 3 vạch xanh
72 giờ
5
Đai xanh
72 giờ

3 tháng/ 1 cấp
6
Đai xanh 1 vạch đỏ
72 giờ
7
Đai xanh 2 vạch đỏ
72 giờ
8
Đai xanh 3 vạch đỏ
72 giờ
Hướng dẫn viên
9
Đai đỏ
144 giờ

6 tháng/ 1 cấp
10
Đai đỏ 1 vạch vàng
144 giờ
11
Đai đỏ 2 vạch vàng
144 giờ
Huấn luyện viên
sơ cấp
12
Đai vàng
288 giờ

12 tháng/ 1 cấp
13
Đai vàng 1 vạch trắng
288 giờ
14
Đai vàng 2 vạch trắng
288 giờ
Huấn luyện viên
trung cấp
15
Đai vàng 3 vạch trắng
432 giờ

18 tháng/ 1 cấp
16
Đai vàng 4 vạch trắng
432 giờ
Huấn luyện viên
cao cấp
17
Đai trắng
576 giờ

24 tháng/ 1 cấp

Võ sư

18

Đai trắng có tua

576 giờ

24 tháng/ 1 cấp

3. Điều kiện thi:
    - Võ sinh được thi nâng cấp bậc học cho từng trường hợp khi đã đạt được trình độ chuyên môn quy định;
    - Mỗi võ sinh muốn được thi chuyển cấp, kể cả những võ sinh tại các chi nhánh trực thuộc võ phái, phải có các điều kiện:
    o đạo đức; Đạt tổng số thời gian học phù hợp trình độ chuyên môn công phu, võ thuật.
    o Nộp bài thu hoạch cá nhân hoặc bài trắc nghiệm đánh giá;
    (Tự viết bài thu hoạch cá nhân hoặc bài trắc nghiệm đánh giá cho mỗi khóa học; Không được sao chép).
    o Không vi phạm môn quy, pháp luật; Phải có xác nhận của Trưởng chi nhánh. 
Ghi chú: 
    . Nếu không ghi được phần tâm đắc thì bài thu hoạch cá nhân sẽ bị loại.
    . Trường hợp bài thu hoạch bị loại thì võ sinh được tiếp tục trau dồi (miễn phí) để tự tìm hiểu và rèn luyện tại võ phái.
    . Các võ sinh phải đóng lệ phí: Lệ phí thi, lệ phí văn bằng đẳng cấp (tùy từng thời kỳ có thay đối sẽ được thông báo trong giấy mời về dự thi).
     Lệ phí thi:
. Từ cấp 01 đến cấp 14: 100.000đ - 300.000đ.
. Từ cấp 15 đến cấp 18: 500.000đ - 800.000đ
Khi dự thi, các võ sinh phải xuất trình:
+ Đối với võ sinh thi lần đầu: Giấy chứng nhận sức khoẻ; Sơ yếu lý lịch.
+ Đối với thi lên cấp: Chứng nhận đẳng cấp cũ.
+ Đối với cấp 17 phải có thêm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.
+ Đối với cấp 18 phải có thêm bằng tốt nghiệp Đại học.

VIII. Quy định huấn luyện về chuyên môn - Võ phái Nội Gia Võ Đạo Việt Nam.
 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC

 Kính gửi:  Ban huấn luyện Võ phái Nội Gia Võ Đạo Việt Nam.
Họ và tên (chữ In hoa): ……………………….………….……………….....…….…
Sinh ngày:  … …../ ..…… / …...…..….......Tại: ……….……...……..….…….
CMND số: ………… …..…. Cấp ngày ……….…... Tại ….…...……..….……
Hiện trú tại: …………………………….………………………..…….....…….
                              ………………………………….………………………………..……....…….
Điện thoại: ………….…………….. Email: …….……….…………………...……….……….…
Trình độ học vấn: Phổ thông CS , PT-TH , Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học □: ………………….……………
Nơi làm việc, công tác:…………………………………….…Chuyên ngành…………….…..….
Sinh ngữ: Anh , Hoa , Pháp ……..…Vi tính: Biết , Không Sức khỏe: Tốt , Bệnh ……....……….

     Sau khi Tôi đã tham khảo nội quy Võ phái Nội Gia Võ Đạo Việt Nam (NGVĐVN);
     Tại Website: http://noigiavodaovietnam.com.
Với sở thích ham mê võ thuật và cam đoan luôn nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy-quy chế của Võ phái NGVĐVN đề ra, Tôi kính xin Ban huấn luyện Võ phái NGVĐVN chấp thuận cho Tôi theo học lớp: a. Võ thuật ;   b. Khí công ;   c. Tự vệ cơ bản ;   d. Y thuật-võ thuật .   
Ngày lẻ . Ngày chẵn . Khác(2, 3, 4, 5, 6, 7, CN).  
     Trân trọng kính chào!
                                                                               Tp.HCM, ngày …….. tháng ……… năm 20….……
      Ý kiến Ban huấn luyện                                                                 Người viết đơn
- ĐƠN XIN HỌC & 02 ảnh 4x6cm (File ảnh), Photo CMND , Giấy chứng nhận sức khoẻ , Sơ yếu lý lịch   (có chứng thực/ Chính quyền địa phương).
- TRANG PHỤC: Theo quy định của võ phái (Võ phục mầu đen, áo cổ bâu, quần không gôm ống; Phù hiệu NGVĐVN bên ngực trái của áo).
- KỶ LUẬT: Võ sinh vi phạm nội quy của võ phái, sẽ có các hình thức xử lý nội bộ và khi cần thiết sẽ thông báo trên Website nội bộ, gồm:      
a. Nhắc nhở        b. Cảnh cáo        c. Khai trừ có thời hạn        d. Khai trừ vĩnh viễn.
Trên đây là hình thức thi hành kỷ luật đối với các môn sinh có vi phạm môn quy, vi phạm pháp luật (tuỳ mức độ vi phạm);
        Thật sự, để đảm bảo sự nghiêm minh của võ phái: Không gì tốt bằng kỷ luật do chính võ sinh chấp hành trên tinh thần tự giác-tự nguyện.
Các ngày Âm lịch ghi nhớ: Ngày giỗ Tổ (15/8); Ngày giỗ Sáng tổ Trưởng lão VS. Trần Tiến (19/01) và đồng Sáng tổ Lão VS. Trần Văn Nghĩa.
- LIÊN LẠC:  Website: http://noigiavodaovietnam.com,  Email:  chuongpd2001@yahoo.com  Tel: 0933 996 339, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUY ĐỊNH HUẤN LUYỆN VỀ CHUYÊN MÔN
Điều 1: Quy định này chỉ sử dụng trong Võ phái Nội Gia Võ Đạo Việt Nam (NGVĐVN).Điều 2: Những võ sinh dù học khí công hay công phu võ thuật thuộc Võ phái NGVĐVN đều phải thực hiện quy định này.
Điều 3:
Nếu võ sinh vi phạm Quy định huấn luyện về chuyên môn này sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ sai phạm, đồng thời thông báo và ghi vào truyện kể làm gương cho các võ sinh khác tránh.
Điều 4: Võ sinh là Huấn luyện viên trung cấp trở lên, được phép:
    a.
Mở lớp dạy tại nhà hoặc mở chi nhánh huấn luyện về chuyên môn khí công hay công phu võ thuật thuộc Võ phái Nội Gia 
Võ Đạo Việt Nam đến dưới 3 cấp bậc hiện có. Nghĩa là nếu võ sinh đang mang cấp bậc 16/18, sẽ được dạy đến cấp 13/18, (mở chi nhánh, phải có ít nhất 03 huấn luyện viên).
    
b. Chịu trách nhiệm về hạnh kiểm-đạo đức của môn sinh do chi nhánh của mình huấn luyện.
    c. Được phép xin Chưởng môn NGVĐVN sát hạch (Ban sát hạch), cấp văn bản chứng nhận chi nhánh huấn luyện về chuyên môn và văn bằng chứng nhận
đẳng cấp cho môn sinh do chi nhánh của mình huấn luyện theo quy định nội bộ Võ phái Nội Gia Võ Đạo Việt Nam.
 Điều 5: Môn quy và quy định huấn luyện về chuyên môn gồm 05 điều trên đây được chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 16/01/2009; Các nội quy trước đây của Võ phái Nội Gia Võ Đạo Việt Nam mà tiền thân là Võ phái Thiếu Lâm Nội Gia quyền, đều được bãi bỏ.

                                                                                                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01/01/2009
                                                                                                                      Chưởng môn Sáng tổ
                                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                                   Trưởng Lão võ Sư Trần Tiến

Tổng số lượt xem